Η νέα υπηρεσία της εταιρίας DECUS-Σύμβουλοι Μηχανικοί αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης Συμμόρφωσης για την Πρόληψη/Προστασία από τον “COVID-19”. Το Σύστημα σχεδιάστηκε με σκοπό την καθοδήγηση ως προς την τήρηση και εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και οδηγιών για τα ξενοδοχεία/τουριστικά καταλύματα, που εξέδωσε το Υπουργείο Τουρισμού, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την Υγεία, την Ασφάλεια και την Επιχειρηματική Συνέχεια. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Κατόπιν άρσης των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας του COVID-19, από τις 04/05/2020 με απόφαση Διοίκησης, η λειτουργία της εταιρίας DECUS – Σύμβουλοι Μηχανικοί επανήλθε στους κανονικούς ρυθμούς, ακολουθώντας αυστηρά τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Η εταιρία DECUS – Σύμβουλοι Μηχανικοί  με αίσθημα κοινωνικής και ατομικής ευθύνης απέναντι στα στελέχη, στους συνεργάτες και στους πελάτες της και σε μια προσπάθεια ουσιαστικής συνεισφοράς στην προάσπιση της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 που πλήττει την χώρα,  προχώρησε με απόφαση της Διοίκησης στην προληπτική εξ αποστάσεως εργασία των στελεχών της από τις 18/03/2020.

Στο πλαίσιο αυτό η επικοινωνία με την εταιρία, μέχρι νεωτέρας, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω emails, τηλεφωνικά και μέσω τηλεδιασκέψεων. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε να επιστρέψουμε σύντομα όλοι υγιείς στην κανονικότητα.

Στις 04/11/2019 πιστοποιήθηκε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSΟ 9001:2015, κατόπιν σχετικής επιθεώρησης από τον διεθνούς κύρους γερμανικό φορέα πιστοποίησης DQS.

Εγκρίθηκε στις 27/11/2017 η πρόταση για το ερευνητικό έργο CROWMAG (Καινοτόμα Υλικά Επίστρωσης Αγωγών Αποχετευτικών Δικτύων για Έλεγχο της Διάβρωσης) που υποβλήθηκε στα πλαίσια της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και στην οποία συμμετέχει η DECUS Σύμβουλοι Μηχανικοί ως εταίρος μαζί με την εταιρία Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε., το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο του έργου CROWMAG είναι η έρευνα με στόχο την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης υφιστάμενων και νέων αγωγών μεταφοράς υγρών αποβλήτων. Τα δίκτυα αποχέτευσης συχνά εμφανίζουν προβλήματα λόγω της διάβρωσης που προκαλείται από την παρουσία υδρόθειου στα υγρά απόβλητα γεγονός που μπορεί να επιφέρει σημαντικά οικονομικά κόστη ενώ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ρύπανση του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα γενικότερα. Το έργο προτείνει την έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με βάση το υδροξείδιο του μαγνησίου και τη μαγνησία για την επικάλυψη του εσωτερικού αγωγών αποχετευτικών δικτύων τα οποία θα λειτουργούν αντιδιαβρωτικά, αποσμητικά και αντισηπτικά αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα διάβρωσης. Το έργο θα διαρκέσει τρία χρόνια και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 654.911,30 €.

Το εταιρικό φυλλάδιο της DECUS είναι διαθέσιμο.