Στη DECUS θεωρούμε ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο και συστατικό επιτυχίας για την εταιρεία είναι οι άνθρωποι της και για το λόγο αυτό επενδύουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε αυτούς.

Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών ειδικοτήτων (Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Πληροφορικής, Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Οικονομολόγοι, Δικηγόροι κτλ) και διαθέτουν υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο τους.

Η εξειδίκευση μας προκύπτει από την πολυετή εμπειρία των στελεχών μας, την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, τη βαθιά γνώση της νομοθεσίας και των προτύπων και τη διαρκή επιμόρφωσή μας σε νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα, το ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά εργαστήρια ενισχύει την επιστημονική και επιχειρηματική τεχνογνωσία της ομάδας μας και συμβάλλει στην εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων προσεγγίσεων για την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας.