• Ανάπτυξη λογισμικού
  • Εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού
  • Εφαρμογές για κινητές συσκευές (Android, iOS)
  • Σχεδιασμός γραφικού περιβάλλοντος
  • Διαδικτυακές εφαρμογές
  • Μελέτη λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων
  • Διαχείριση έργων πληροφορικής
  • Τεχνική υποστήριξη
  • Εκπαίδευση