Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την εταιρία μας. Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην ομάδα DECUS παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα (info@decus.gr).

Ζητείται για πλήρη απασχόληση νέος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Χημικός.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση και συγκεκριμένα σε:
  • Μετρήσεις Περιβαλλοντικών Παραμέτρων (εκπομπών αέριων ρύπων)
  • Θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/Κυκλικής Οικονομίας και εκπόνησης Τεχνικών Μελετών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) και διαδικτύου
 • Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Θα εκτιμηθούν επιπλέον:

 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. AUTOCAD)
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email  info@decus.gr μέχρι 15/10/2021

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Ζητείται για πλήρη απασχόληση νέος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός

Ο κατάλληλος  υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση και συγκεκριμένα σε:
  • Μετρήσεις Περιβαλλοντικών Παραμέτρων (εκπομπών αέριων ρύπων)
  • Θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και εκπόνησης Τεχνικών Μελετών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) και διαδικτύου
 • Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Θα εκτιμηθούν επιπλέον:

 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. AUTOCAD)
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ

Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email  info@decus.gr μέχρι 31/05/2021

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές

Ζητείται για πλήρη απασχόληση στο Τμήμα Μελετών της εταιρίας νέος/νέα Χημικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος  (μέλος ΤΕΕ).

Ο κατάλληλος  υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

·   Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση και συγκεκριμένα σε:

–  Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Τεχνικών Μελετών

–  Μετρήσεις Περιβαλλοντικών Παραμέτρων

–  Αντιμετώπιση θεμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

–  Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

–  Διαδικασίες  έκδοσης αδειών

·    Άριστη γνώση Αγγλικών

·    Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) και διαδικτύου

·    Ικανότητες επικοινωνίας με πελάτες και συνδιαλλαγής με δημόσιες υπηρεσίες

·    Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας

·    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:

·   Μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω αντικείμενο

·   Προϋπηρεσία σε μελετητικό γραφείο /εταιρία συμβούλων

·   Γνώση AUTOCAD και  προγραμμάτων στατιστικής

·   Γνώση προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

·   Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γερμανικών)

·   Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email  info@decus.gr μέχρι 31/07/2018.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Ζητείται για πλήρη απασχόληση στο Τμήμα Μελετών της εταιρίας νέος/νέα Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος  (μέλος ΤΕΕ).

Ο κατάλληλος  υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

·   Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση και συγκεκριμένα σε:

–  Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Τεχνικών Μελετών

–  Μετρήσεις Περιβαλλοντικών Παραμέτρων

–  Αντιμετώπιση θεμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

–  Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

–  Διαδικασίες  έκδοσης αδειών

·    Άριστη γνώση Αγγλικών

·    Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) και διαδικτύου

·    Ικανότητες επικοινωνίας με πελάτες και συνδιαλλαγής με δημόσιες υπηρεσίες

·    Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας

·    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:

·   Μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω αντικείμενο

·   Προϋπηρεσία σε μελετητικό γραφείο /εταιρία συμβούλων

·   Γνώση AUTOCAD και  προγραμμάτων στατιστικής

·   Γνώση προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

·   Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γερμανικών)

·   Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email  info@decus.gr μέχρι 25/02/2018.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Ζητείται για πλήρη απασχόληση στο Τμήμα Μελετών της εταιρίας νέος/νέα Χημικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος  (μέλος ΤΕΕ).

Ο κατάλληλος  υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

·         Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση και συγκεκριμένα σε:

–  Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Τεχνικών Μελετών

–  Αντιμετώπιση θεμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

–  Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

–  Διαδικασίες  έκδοσης αδειών

·         Άριστη γνώση Αγγλικών

·         Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) και διαδικτύου

·         Ικανότητες επικοινωνίας με πελάτες και συνδιαλλαγής με δημόσιες υπηρεσίες

·         Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:

·         Μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω αντικείμενο

·         Προϋπηρεσία σε μελετητικό γραφείο /εταιρία συμβούλων

·         Καλή γνώση AUTOCAD και  προγραμμάτων στατιστικής

·         Καλή γνώση προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

·         Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γερμανικών)

·         Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email  info@decus.gr μέχρι 25/07/2014.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.